zondag 24 juni 2018

Ella

1e Generatie

Ella zette de motor af, waarna haar boot langzaam naar de kust dreef. Zonder boordlichten om haar als leidraad te dienen was er alleen het bleke maanlicht dat de rotsen bescheen die voor haar lagen. Ze was gespannen, hield vaste greep op het roer. Hoge bomen rezen boven haar op, waardoor ze in de duisternis terechtkwam terwijl ze naar een veilige plek zonder om aan te meren. (bron 90)

Dit is ook een Ella, op het moment van plaatsen 44, woonachtig in Namibië (1)
(1) https://www.afrointroductions.com/en/profile/showprofile/ID/5840277

zaterdag 6 januari 2018

Reïncarnatie

Eerste Generatie

"Reïncarnatie is een onderwerp dat zich verheugt in een hernieuwde belangstelling. Er verschijnen vele nieuwe boeken en oudere werken worden herdrukt. Gezien de in het algemeen oplevende interesse in spirituele onderwerpen is dat niet verbazingwekkend. Voor sommigen is zoiets een teken van een doorbraak naar een meer geestelijke samenleving, al of niet onder de vlag van een komend of beginnend Aquariustijdperk. " (89)

donderdag 28 september 2017

Lieve


Eerste Generatie

- Lieve Bullie, Natuurlijk wederom enorm veel gezopen, gisteren, maar vandaag nog niet. Ik was vanmorgen als om 8 uur op, en het is nu zeg maar half tien. Gisteren fijn voorgelezen, allemaal kunst, en naderhand de vruchtbare gedachtenwisseling over God, en ik werd door iedereen erg bewonderd. Tweehonderd gulden gebeurd, dus dat was ook goed. (bron 86)


donderdag 9 februari 2017

Drie

Eerste Generatie

- ... maanden lang, en dat is tweeënnegentig dagen! moest ik in Rusthoven blijven om op te knappen; en rusten is altijd al een inspanning, maar dan tweeënnegentig dagen achter elkaar! Maar laat ik eerst de reden vertellen. In de winter was vader gestorven; en omdat we al zolang ik mij herinneren kon, samengewoond hadden, was het afschuwelijk om zo opeens alleen verder te moeten (82).

Rusthoven in Wirdumzaterdag 14 mei 2016

In de

Tweede Generatie

(afkomstig van In)

- ... loop der tijden hebben allerlei filosofen en kunstenaars definities gegeven van schoonheid. Dankzij hun getuigenissen is het mogelijk een overzicht te schetsen van de opvattingen over esthetiek door de eeuwen heen. (bron 61).

Op 19 februari 2016 is Umberto Eco overleden. In het Woordenecho mycelium leeft hij voort
in de tweede generatie met mevrouw Dr. Christiane Northrup met haar vrouwenlichaam en vrouwenwijsheid

- ... loop van de geschiedenis van de geneeskunde, en zeker sinds de universitaire geneeskunde haar intrede heeft gedaan, is kennis steeds belangrijker geworden in de relatie arts-patiënt. Ervaring en intuïtief weten van patiënten gingen steeds minder tellen. Deze scheefgroei is nog duidelijker te zien als de patiënt vrouw is en de man arts. (bron 80)

Christiane Northrop, nog altijd in leven, samen in het mycelium met de wijlen Umberto Eco.
woensdag 23 maart 2016

Hoe

1e generatie

...lang was hij nu al ziek? Een week, tien dagen...gisteren leek het beter te gaan, de griep was overwonnen. Maar nu...voelde hij zich opnieuw koortsig...Straks kwam een van zijn medewerkers, een vriend...misschien moest hij toch maar een dokter bellen. Stekende pijn bij het hoeten...vermoeid...Was dit dan toch de ziekte die hij al zolang had voelen aankomen? Moe was hij...misschien wel moe vn het leven... Wanhoop? (bron 77)

zaterdag 31 oktober 2015

Ik ben

2e Generatie Ik

- .... makelaar in koffie, en woon op de Lauriergracht, nummer 37. Het is mijn gewoonte niet, romans te schrijven, of zulke dingen, en het heeft dan ook lang geduurd, voor ik er toe overging een paar riempapier extra te bestellen en het werk aan te vangen,.... (bron 14)
- ... gewoon een normaal mens wiens nieuwsgierigheid naar het menselijke bestaan na de dood buitengewone ervaringen opleverde. Ik heb nooit een bijna-doodervaring gehad. Geen bovennatuurlijke gebeurtenis heeft me veranderd. Ik ben niet geboren met speciale paranormale gaven of talenten. Als er al verschil is tussen u en mij, is het alleen dat nieuwsgierigheid mij er reeds toe heeft gebracht te onderzoeken en te weten wat, na het overlijden, het hiernamaals of leven na de dood inhoudt. (bron 76)

De koffie van Multatuli in combinatie met de verkenningen over de grenzen van het leven van
Bruce Moen leiden tot een café aan het einde van het universum (afbeelding afkomstig van (1))
NOTEN
(1) http://www.spiritoday.com/language/nl/BDE-bijna-dood-ervaringen/